Restrukturyzacja firmy

Biuro w środkuRestrukturyzacja firmy to nie tylko proces prawny, lecz także szereg czynności, które mają na celu optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wraz z klientami planujemy i wdrażamy strategię działań kryzysowych. Obejmuje ona maksymalne wykorzystanie zasobów ekonomicznych i możliwości organizacyjnych firmy. W naszej pracy dążymy do poprawy kondycji finansowej i rynkowej podmiotu gospodarczego, która ochroni jego właścicieli przed najgorszą konsekwencją zadłużenia, jaką jest upadłość przedsiębiorstwa.

Planujemy działania na podstawie wyników szczegółowych analiz. Przeprowadzamy audyty przedsiębiorstw, które pozwalają nam stwierdzić, co stanowi przyczynę kłopotów finansowych naszego klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie doradzić najlepszy sposób na uniknięcie likwidacji firmy. Nasza kancelaria zapewni Ci również reprezentację w postępowaniu sądowym i negocjacjach z wierzycielami oraz wsparcie na każdym etapie procesu.

 

Jak przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Każdy dłużnik powinien odpowiednio przygotować się do restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Na początku należy wybrać dobrego doradcę, który potwierdzi swoje kompetencje doświadczeniem. Następnie trzeba zdecydować się na właściwy rodzaj postępowania, czyli:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • postępowanie układowe;
  • postępowanie sanacyjne;
  • przyspieszone postępowanie układowe.

Każde z postępowań posiada inne zastosowanie, zatem jego rodzaj jest dobierany indywidualnie do sytuacji. Po dokonaniu tego wyboru nadchodzi czas na opracowanie strategii restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Doradcy sporządzają plan w formie dokumentu, który musi zostać dołączony do wniosku o otwarcie postępowania.

Podczas wdrażania działań naprawczych warto pamiętać o optymalizacji podatkowej oraz optymalizacji kosztów. Nasi specjaliści zaproponują dostosowane do Twojego biznesu i zgodne z prawem metody, które zminimalizują obciążenia finansowe firmy oraz pomogą w zgromadzeniu oszczędności.

 

Ile trwa postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się z chwilą zatwierdzenia odpowiedniego wniosku przez sąd. W zależności od rodzaju procedury i potrzeb firmy trwa ona od kilku miesięcy do 2-3 lat. Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na długość całego procesu. Należą do nich:

  • ilość zgromadzeń koniecznych do osiągnięcia porozumienia między przedsiębiorcą a wierzycielami oraz zawarcia układu;
  • konieczność przeprowadzenia dowodu lub powzięcia uchwały przez radę wierzycieli;
  • ewentualne złożenie zażalenia na decyzję sądu bądź wniesienie sprzeciwu przez wierzyciela co do umieszczenia wierzytelności w spisie.

Klientom, którym zależy na czasie, pomagamy we wszczęciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego. Standardowo sąd ma 14 dni od momentu złożenia wniosku na wydanie postanowienia o rozpoczęciu postępowania. Dla przyspieszonego postępowania układowego termin ten jest skracany do 7 dni.