Na czym polega restrukturyzacja firmy?

upadłość jednoosobowej działalności

Jednoosobowa działalność gospodarcza a ogłoszenie upadłości

Upadłość przedsiębiorstwa mogą ogłosić zarówno duże firmy, jak i małe jednoosobowe działalności gospodarcze. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik. Takie prawo przyznaje się także wspólnikom odpowiadającym bez ograniczenia za zobowiązania spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej. Ogłoszenie upadłości to rozwiązanie dla dłużników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Dla dłużników niewypłacalnych jest to jedna z korzystniejszych opcji, dzięki której będą mogli wydostać się ze spirali zadłużenia i zacząć nowy start.

Czytaj więcej

upadłość

Jak i kiedy ogłosić upadłość gospodarczą?

Upadłość przedsiębiorstwa ma miejsce, gdy firma staje się niewypłacalna lub gdy jej zobowiązania przekraczają wartość majątku. Ogłoszenie upadłości gospodarczej to rozwiązanie dla firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Za sprawą tej procedury firma może wydostać się ze spirali zadłużenia i rozpocząć nowy start bez długów.

Czytaj więcej

pytajnik

Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Walka związana z długami może być bardzo wyczerpująca, dlatego ważne jest, aby wybrać najlepszy sposób na zmniejszenie zadłużenia. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala wyjść z pętli zadłużenia i odzyskać płynność finansową. Jest to postępowanie sądowe skierowane dla osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Procedura ta skutkuje częściowym lub pełnym oddłużeniem konsumenta przy jednoczesnym zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Nie obejmuje długów z postępowania karnego, alimentów, renty czy obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci.

Czytaj więcej

audyt

Audyt przedsiębiorstwa - jakie ma znaczenie dla restrukturyzacji?

Przyczyn utraty płynności finansowej w małych i średnich firmach jest sporo, jednak istnieją sposoby na wyjście z takich kryzysowych sytuacji. Pomocne są tutaj narzędzia do walki z długami pozwalające lepiej zarządzać kosztami firmowymi. Niezwykle ważne jest, aby dążyć do jak największej kontroli nad kosztami, ich optymalizacji oraz restrukturyzacji.

Czytaj więcej

spłata długu

Czy musisz spłacać długi partnera?

Ustrój majątkowy małżeński w dużej mierze wpływa na kwestię odpowiedzialności za długi współmałżonka. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa.

Czytaj więcej

podpisanie ugody

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu ugody z wierzycielem?

Zaciąganie kolejnych kredytów i pożyczek oraz brak regularności w spłacie zobowiązań finansowych jest bardzo łatwą drogą do wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Najgorsze, co może zrobić dłużnik to ignorowanie wezwań do zapłaty oraz prób kontaktu z nim. Długi niestety nie znikną, a pisemne wezwania do zapłaty nadal będą przychodzić. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad zawarciem porozumienia z wierzycielem. Próba negocjacji z wierzycielem, a następnie zawarcie ugody może uratować dłużnika przed postępowaniem egzekucyjnym.

Czytaj więcej

dokumenty

Jaką pomoc uzyskasz w kancelarii antywindykacyjnej?

Bardzo duży procent osób bierze pożyczki i zaciąga kredyty, czy to na rozwój firmy, nowe mieszkanie, samochód, czy nawet na spłatę innych długów. Takie zadłużanie się prowadzi do niewypłacalności i bankructwa. Najgorsze, co można zrobić w tej sytuacji, to załamywać ręce i nic nie robić w celu poprawy sytuacji finansowej. Im wcześniej dłużnik zdecyduje się na współpracę z kancelarią restrukturyzacyjną, tym większa jest szansa na odzyskanie płynności finansowej. Osoby, które chcą wyjść z pętli zadłużenia, powinny zgłosić się do kancelarii antywindykacyjnej po pomoc prawną. Kancelarie takie udzielają pomocy firmom zadłużonym i innym Klientom będącym w potrzebie. Jaką dokładnie pomoc można uzyskać w takiej kancelarii prawnej?

Czytaj więcej

negocjacje w firmie

Jak negocjować z wierzycielami w trakcie restrukturyzacji?

Restrukturyzacja to dobry sposób na ochronę przed upadłością, nawet w przypadku bardzo trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy. W toku tej procedury dłużnik zawiera porozumienie z wierzycielami, które umożliwia spłatę zobowiązań na nowych warunkach. Wierzycielem najczęściej jest bank oraz firma pożyczkowa lub windykacyjna. Postanowienia układu są korzystne dla obu stron. Ponadto postępowanie restrukturyzacyjne zakłada wdrożenie działań, które poprawią organizacje firmy i jej sytuację finansową.

Czytaj więcej

postępowanie restrukturyzacyjne

Etapy postępowania restrukturyzacyjnego

Zadaniem postępowania restrukturyzacyjnego jest ochrona przed upadłością i pomoc przedsiębiorcy w powrocie do sprawnej działalności. Restrukturyzacja firmy ma na celu optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa. Im wcześniej przedsiębiorca zdecyduje się na tę procedurę, tym większe ma szanse na przywrócenie firmie płynności finansowej.

Czytaj więcej