Oddłużanie

Specjalizujemy się w oddłużaniu konsumentów i przedsiębiorców. Decydując się na współpracę z nami, zyskujesz bezpłatną analizę wstępną sprawy. W trakcie pierwszych konsultacji zapoznajemy się z aktami spraw, a następnie omawiamy z klientami możliwe rozwiązania ich problemów finansowych. Jako zespół składający się z prawników oraz byłych bankowców posiadamy bogate doświadczenie w ochronie praw dłużników i wierzycieli. Gwarantujemy wypracowanie takiego porozumienia, które pogodzi interesy naszych klientów i instytucji finansowych.

Restrukturyzacja długów to sposób na oddłużanie przedsiębiorstw przy zachowaniu działalności gospodarczej i majątku. Nasi specjaliści przeprowadzają badanie sytuacji finansowej firmy oraz wskazują działania naprawcze, które pozwolą właścicielom na wyjście z zadłużenia i poprawę ich sytuacji. Przygotowujemy także plan postępowania restrukturyzacyjnego, prowadzimy skuteczne negocjacje z wierzycielami oraz zajmujemy się wszystkimi formalnościami.

 

Oddłużanie w ramach postępowania upadłościowego

Polskie prawo przewiduje możliwość oddłużenia osób fizycznych i przedsiębiorców w toku postępowania upadłościowego. Z tej ścieżki korzystają konsumenci oraz właściciele podmiotów gospodarczych, którzy na pewno nie mają szans na restrukturyzację kredytu lub działalności. Niewystarczający jest fakt samego zagrożenia niewypłacalnością. . Umorzenie zobowiązań mogą utrudnić czynniki, takie jak: umyślność, przyczynienie się do powstania lub zwiększenia niewypłacalności, dopuszczenie się czynności, w wyniku których doszło do pokrzywdzenia wierzycieli.

W ramach usług kancelarii upadłościowej oferujemy:

  • szczegółową analizę prawną pod kątem niewypłacalności firmy;
  • doradzamy, jak zakończyć działalność w ramach postępowania upadłościowego;
  • pomagamy w przygotowaniu wniosku upadłościowego.

 

puste kieszenie

 

Doradca upadłościowy posiada wiedzę z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania. Na podstawie wyników analizy działalności firmy stwierdza, czy klient spełnia warunki umorzenia długów w ramach upadłości. Dobiera rodzaj postępowania do danej sprawy i może występować w imieniu pełnomocnika procesowego. Udziela także porad, opinii i wyjaśnień dla dłużników.