Upadłość konsumencka

UpadłośćZastanawiasz się, czy upadłość konsumencka pozwoli Ci uporać się z długami? Jeśli jesteś osobą prywatną (nie prowadzisz działalności gospodarczej bądź jesteś gotowy ją zamknąć) i nie masz środków na regulowanie swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy to ogłoszenie bankructwa stanowi realną szansę na rozwiązanie Twoich problemów finansowych. Do niedawna z postępowania upadłościowego konsumenckiego mogli skorzystać tylko dłużnicy w trudnej sytuacji, na przykład po utracie pracy lub w trakcie przechodzenia choroby. Obecnie zgodnie z nowelizacją przepisów z procedury mogą skorzystać także osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności w sposób umyślny lub wskutek nieodpowiedzialnych zachowań, takich jak niefrasobliwe korzystanie z pożyczek.

Nasz zespół posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa upadłościowego, bankowego i restrukturyzacyjnego. Dzięki temu przygotujemy dla Ciebie długofalowy plan działania, który będziemy sukcesywnie realizować.

W ramach współpracy oferujemy:

  • wstępne doradztwo pod kątem oszacowania szans na oddłużenie;
  • przedstawienie możliwych wariantów postępowania;
  • poprawne przygotowanie wniosku upadłościowego;
  • reprezentację przed sądem oraz syndykiem.

Pomożemy Ci przejść przez kolejne etapy oddłużania. W ostatnim z nich sąd zadecyduje o umorzeniu części lub całości zobowiązań, takich jak: pożyczki, kredyty, podatki czy nieopłacone rachunki i faktury. Za sprawą postępowania upadłościowego odzyskasz swój komfort psychiczny oraz płynność finansową.

 

Załączniki do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy dołączyć dokumenty, potwierdzające zadłużenie oraz trudną sytuację finansową dłużnika. Podczas przygotowywania pisma w Twojej sprawie poprosimy Cię o dostarczenie w szczególności:

  • wykazu majątku z szacunkową wyceną (z informacjami o posiadanych nieruchomościach oraz ruchomościach);
  • zestawienie zgromadzonych środków pieniężnych (w gotówce oraz na kontach bankowych i lokatach);
  • listy wierzycieli oraz posiadanych wobec nich długów;
  • dowody potwierdzające niewypłacalność, na przykład wypowiedzenie umowy kredytowej, zaświadczenie o wysokości zarobków lub braku dochodów.

Im szybciej skompletujesz niezbędne dokumenty, tym sprawniej uda się nam rozpocząć postępowanie.

 

Czy w postępowaniu upadłościowym można stracić majątek?

Postępowanie upadłościowe bywa odradzane konsumentom ze względu na zagrożenie utratą nieruchomości, udziałów w spółkach czy pojazdów. Jednak nasza pomoc w ogłoszeniu upadłości obejmuje także ochronę majątku. Potrafimy wyłączyć składniki mienia z masy upadłościowej. Dzięki temu nasi klienci mogą zachować samochód lub mieszkanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy będzie to możliwe w Twojej sprawie, skontaktuj się z naszą kancelarią. Przeanalizujemy sytuację i doradzimy, jaki sposób na wyjście z długów będzie dla Ciebie najlepszy.