Upadłość przedsiębiorstwa

Upadłość przedsiębiorstwaCzy ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa pozwoli Ci na nowy start bez długów? Za sprawą tej procedury udało nam się wyciągnąć wielu klientów ze spirali zadłużenia. Co więcej, ogłoszenie upadłości nie musi wiązać się z zamknięciem biznesu. Przeprowadzamy przedsiębiorców przez postępowanie zarówno w trybie likwidacyjnym, jak i układowym. Drugie rozwiązanie jest korzystne przede wszystkim dla dużych spółek.

Eksperci z naszej kancelarii pomogą Ci przygotować wniosek, w którym dobrze uzasadniają przesłanki do ogłoszenia upadłości. Poprowadzimy Cię za rękę przez etap dopełniania formalności i kolejne części tego skomplikowanego procesu. Będziemy też reprezentować Cię przed sądem oraz w trakcie negocjacji z wierzycielami. Zajmiemy się również ochroną tej części Twojego majątku, której nie chcesz stracić w toku postępowania.

 

Jak ogłosić upadłość gospodarczą?

Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku o upadłość gospodarczą. Przedsiębiorca ma czas na dostarczenie tego dokumentu do sądu w ciągu 30 dni od momentu powstania stanu niewypłacalności, czyli sytuacji, gdy:

  • opóźnienie w opłatach przekracza 3 miesiące;
  • wartość zobowiązań przewyższa majątek dłużnika przez czas dłuższy niż 24 miesiące.

Prowadzona przez dłużnika działalność gospodarcza nie powinna zostać zamknięta. Może jedynie zostać zawieszona, lecz tylko w przypadku, gdy przestała już funkcjonować. Ponadto zalecamy naszym klientom, aby w tym okresie unikali nowych zobowiązań finansowych. Jeśli mają taką możliwość, powinni też na bieżąco wypłacać wynagrodzenia swoim pracownikom. Stworzenie w oczach sądu wizerunku uczciwego przedsiębiorcy pomaga w rozpatrzeniu sprawy na korzyść dłużnika.

 

Tryby upadłości gospodarczej

Upadłość gospodarcza może zostać ogłoszona w wyniku postępowania, które prowadzone jest w dwóch trybach: likwidacyjnym i układowym. Podczas pierwszego z nich majątek firmy zostaje wyprzedany przez syndyka. Z uzyskanych w ten sposób środków pokrywana jest ta część zobowiązań wobec wierzycieli, która nie została umorzona przez sąd. Z kolei upadłość układowa pozwala na zawarcie porozumienia między stronami. Dzięki tej procedurze firma może przetrwać, a ciążące na niej zobowiązania zostają zmniejszone. Z kolei wierzyciele zyskują na tym, że dłużnik zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w sposób korzystniejszy niż miałoby to miejsce w przypadku likwidacji jego majątku. Nasi specjaliści analizują sytuację i możliwości każdego przedsiębiorstwa, a następnie tworzą wniosek, w którym uprawdopodabniają nowy plan spłaty długów.