24-07-2021 Usunięcie danych klienta z BIK

Do naszej kancelarii zgłosił się klient, który został bezprawnie wpisany przez Bank do BIK. Przez to nie mógł pozyskać żadnego finansowania na rozwój działalności gospodarczej. Klient pierwotnie próbował sam doprowadzić do wykreślenia z rejestru zadłużonych ale jego próby i rozmowy z bankiem okazały się bezskuteczne. Dopiero po interwencji prawników naszej kancelarii Bank niezwłocznie wykreślił klienta z rejestru zadłużonych.

Kobieta uściskająca dłoń mężczyźnie 3