21-08-2021 Oddłużenie osoby fizycznej

Prawnicy kancelarii doradzali klientowi w restrukturyzacji zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jego żony. Z uwagi na problemy finansowe żony, która prowadziła działalność gospodarczą doszło do powstania wielomilionowego zadłużenia za które ponosił również odpowiedzialność nasz klient. Odpowiednia konstrukcja wniosku o upadłość okazała się sukcesem i sąd ogłosił upadłość.

Ludzie stojący wokół biurka 1