03-07-2019 Reprezentacja klienta w sporze sądowym na tle transakcji CIRS. Wartość przedmiotu sporu opiewa na kwotę 1,5 mln zł

Prawnicy kancelarii doradzają klientowi w sprawie sporu dotyczącym transakcji CIRS. Po analizie całej sytuacji prawnicy zarekomendowali wniesienie powództwa i żądanie zapłaty w związku z nieważnością całej transakcji CIRS. Klient został wprowadzony w błąd przez pracowników banku w zakresie korzystania z kredytu. Klient udał się do banku po kredyt inwestycyjny a został mu zaoferowany kredyt z instrumentem finansowym. Wartość przedmiotu sporu opiewa na kwotę 1,5 mln zł.

Mężczyzna przeglądający księgę przy młotku sędziego 1