Postępowanie sanacyjne

Podpisywanie dokumentówPostępowanie sanacyjne to jedno z postępowań restrukturyzacyjnych, które chroni firmę przed upadłością na drodze zawarcia układu z wierzycielami. Umożliwia także naprawę przedsiębiorstwa. Odbywa się pod restrykcyjnym nadzorem, sprawowanym przez organy sądowe. Ponadto sąd może uchylić zarząd własny dłużnika i ustanowić zarządcę, który będzie zarządzał masą sanacyjną, czyli mieniem służącym do prowadzenia firmy. Mimo rygorystycznych zasad ten rodzaj postępowania gwarantuje najpełniejszą ochronę przed egzekucją.

 

Etapy postępowania sanacyjnego

Przebieg postępowania sanacyjnego składa się z pięciu etapów:

  • złożenie wniosku o otwarcie postępowania;
  • odbiór i rozpatrzenie wniosku;
  • wydanie postanowienia sądu;
  • właściwe postępowanie sanacyjne;
  • rozstrzygnięcie postępowania.

Nasza kancelaria wesprze Cię w każdej części postępowania. Pomożemy Ci w dopełnieniu formalności i zebraniu niezbędnych dokumentów. Dzięki temu będziesz miał pewność, że pisma procesowe spełnią wszystkie warunki formalne. Będziemy reprezentować Cię przed sądem oraz w negocjacjach z wierzycielami. Osiągniemy korzystne dla obu stron porozumienie. Przygotujemy plan działań naprawczych dla Twojej firmy, które poprawią jej sytuację ekonomiczną i zapewnią ochronę przed egzekucją.

Wspieramy przedsiębiorców także we wdrażaniu czynności, które przywracają im zdolność do wykonywania zobowiązań i stabilizują pozycję ich działalności na rynku. Do działań tych należy między innymi: redukcja zatrudnienia, odstąpienie od nierentownych umów, bezobciążeniowa wyprzedaż majątku. Sukces postępowania sanacyjnego zależy od tego, jak szybko zostanie wydane postanowienie o jego otwarciu. Zalecamy przedsiębiorcom, aby nie czekali z podjęciem konkretnych kroków i reagowali na pierwsze symptomy zagrożenia niewypłacalnością.