Upadłość firmy

kieszenie puste bankrutUpadłość firmy jest procesem zmierzającym do równomiernego zaspokojenia wierzycieli z majątku dłużnika i likwidacji firmy, a czasami może prowadzić nawet do zachowania przedsiębiorstwa. Bardzo istotne jest złożenie przez dłużnika niewypłacalnego  w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, bez względu na późniejszą decyzję sądu. Upadłość gospodarcza jest procesem przeznaczonym dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Jeśli przedsiębiorca nie posiada majątku na zaspokojenie wierzycieli i pokrycie kosztów, związanych z procesem upadłości, to wniosek zostanie oddalony przez Sąd. Nie wyczerpuje to jednak możliwości dalszych działań na drodze prawnej.

Specjalizujemy się w upadłości gospodarczej jak i upadłości konsumenckiej. Naszych klientów, którzy znaleźli się w takim położeniu przeprowadzamy przez oba procesy upadłościowe. Doradzamy jak zakończyć działalność gospodarczą w ramach postępowania upadłościowego aby nie kumulować zadłużenia, nie doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli która skutkowałaby ponoszeniem odpowiedzialności prawnej. Bardzo ważne w przypadku upadłości jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.