23-08-2021 Oddłużenie poprzez ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

Do kancelarii zgłosił się klient, którego raty kredytów przewyższały jego zarobki. Klient nie był w stanie spłacać zadłużenia, które lawinowo rosło. Najlepszym rozwiązaniem było przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości i tak też zostało zrobione. Została ogłoszona upadłość i wzrost zadłużenia został zatrzymany. Klient w ciągu 3 lat spłaci tylko niewielką część zadłużenia.

 

Kobieta z rozłożonymi rękoma 1