23-03-2021 Restrukturyzacja zadłużenia byłego wspólnika sp. z o.o. Wartość zadłużenia przekracza kwotę 1,5 mln zł

Prawnicy kancelarii doradzają klientce w zakresie upadłości z uwagi na zadłużenie spowodowane przez jej wspólnika w sp. z o.o. Nasza klientka odpowiada za zadłużenie spółki z o.o. jako członek zarządu i poręczyciel. W skutek ogłoszenia upadłości jako osoba fizyczna dojdzie do umorzenia zobowiązań. Wartość zadłużenia przekracza kwotę 1,5 mln zł.

Mężczyzna powstrzymuje innego od agresji 1