21-08-2021 Oddłużenie byłego przedsiębiorcy

Do kancelarii zgłosił się klient, który kiedyś prowadził działalność gospodarczą i nie został oddłużony z powodu braku majątku wystarczającego na koszty postępowania. Prawnicy naszej kancelarii przeanalizowali sprawę i złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości jeszcze raz. Wniosek był tak skonstruowany, że sąd nie miał wątpliwości o ogłosił upadłość. Nastąpi więc oddłużenie mimo, iż za pierwszym razem sąd odmówił klientowi ogłoszenia upadłości.

Kobieta uściska dłoń mężczyźnie 1