21-04-2021 Postanowienie o wstrzymaniu płatności rat w sprawie frankowej

Kancelaria uzyskała zabezpieczenie dla swojego klienta w sprawie frankowej w postaci wstrzymania obowiązku płatności rat kredytu.
Dodatkowo Sąd zakazał Bankowi wypowiedzenia umowy kredytu frankowej oraz zakazał dokonywania wpisów w rejestrach prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz do biur informacji gospodarczej o zadłużeniu lub zaległościach z tytułu spłat umowy kredytu.

Trójka ludzi siedząca przy okrągłym stole 1