20-07-2021 Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

Prawnicy kancelarii doradzali klientce w podeszłym wieku w zakresie likwidacji jej zadłużenia. Klientka wpadła w pętle zadłużenia poprzez zaciąganie kredytów w celu pomocy jej dzieciom. Dług narastał poprzez naliczanie odsetek za opóźnienie w związku z nieregularną spłatą. Klientka z uwago na swój wiek nie mogła podjąć dodatkowego zatrudnienia w celu spłaty zadłużenia. Prawnicy doprowadzili do ogłoszenia upadłości i oddłużenia klientki. Dzięki temu jej emerytura nie będzie zajęta przez komornika.

Mężczyzna podpisujący umowę 1