20-04-2021 Upadłość osoby fizycznej

Kancelaria przeprowadziła upadłość dla klientki, której zadłużenie powstało w związku z poręczeniami spłaty kredytów dla męża z uwagi na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą. Dług był na tyle duży, że komornik rozpoczął procedurę licytacji jej mieszkania. Dług kilkukrotnie przewyższał wartość mieszkania. Licytacja mieszkania nie spowodowałaby jednak kompleksowego oddłużenia i klientka nie otrzymałaby żadnej rekompensaty z tego tytułu. Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpi jej kompleksowe oddłużenie a klientka ze sprzedaży mieszkania otrzyma pieniądze w wysokości od 12 do 24 miesięcznych stawek czynszu. Było to więc działanie dużo korzystniejsze niż licytacja mieszkania przez komornika.

 

Mężczyzna wskazujący innemu miejsce podpisu 1