17-05-2021 Upadłość spółki z o.o. z branży budowlanej

Prawnicy kancelarii doradzają klientowi w upadłości jego spółki z o.o. Problemy finansowe powstały na skutek sporu o płatność z urzędem miasta. Urząd miasta bezpodstawnie odmówił zapłaty kwoty 400 tyś zł za wykonane roboty budowlane. Klient nie miał środków finansowych na prowadzenie sporu sądowego z urzędem miasta i zaakceptował niekorzystną ugodę na 100 tyś zł. Z uwagi na brak środków na dalsze prowadzenie spółki i narastające zadłużenie prawnicy doradzili złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Obecnie powołany został nadzorca sądowy do wydania opinii w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Mężczyzna rozmawia z kobietą 1