14-12-2018 Wygrana z bankiem na tle kredytu frankowego i uniknięcie eksmisji lokalu mieszkalnego. Wartość przedmiotu sporu opiewała na kwotę ponad 1 mln zł.

Prawnicy kancelarii doradzali klientom przeciwko bankowi z tytułu zaległości kredytu „frankowego” i prowadzenia egzekucji. Prawnicy kancelarii dokonali zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie egzekucji. Następnie prawnicy kancelarii udowodnili, że Bank dokonał wadliwego wypowiedzenia umowy kredytu i powództwo jest bezzasadne. Sąd w pełni zgodził się z naszą argumentacją i powództwo zostało oddalone a egzekucja umorzona. Klienci zachowali dom. Wartość przedmiotu sporu opiewała na kwotę ponad 1,1 mln zł.

Mężczyzna przeglądający księgę 1