14-11-2020 Sprawa przeciwko instytucji leasingowej z tytułu nieważności umowy leasingu. Wartość dochodzonych roszczeń przez klienta to kwota około 6 mln zł

Prawicy kancelarii doradzają klientowi w sporze z instytucją leasingową na tle umowy leasingu indeksowanej kursem franka szwajcarskiego. Prawnicy podnieśli szereg argumentów w tym nieważność umowy leasingu z powodu indeksacji i ukrytego instrumentu finansowego. Wartość dochodzonych roszczeń przez klienta to kwota około 6 mln zł.

Mężczyzna ze złożonymi dłońmi nad młotkiem sędziego 1