13-11-2020 Restrukturyzacja zadłużenia klienta z branży budowlanej

Do kancelarii zgłosił się klient z problemami finansowymi w branży budowlanej z powodu koronawirusa. Wielu jego pracowników w trakcie realizacji kontraktów było na kwarantannie bądź chorowało na koronawirusa. Spowodowało to duże opóźnienia w realizacji kontraktów budowlanych i powstanie odpowiedzialności za terminową realizację. Klient nie mógł sam sobie poradzić z rozmowami z wierzycielami i dzięki natychmiastowej reakcji naszych prawników udało się polubownie porozumieć w sprawie spłaty zadłużenia, uniknąć upadłości i zachować firmę.

Kobieta słucha co mówi mężczyzna 1