11-02-2021 Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorcy z branży transportowej

Prawnicy kancelarii doradzali klientowi w restrukturyzacji jego zadłużenia. Klient trafił do nas na etapie kiedy miał wypowiedziane umowy kredytowe i umowy leasingowe. Prawnicy kancelarii doprowadzili do cofnięcia wypowiedzeń i przywrócenia umów kredytowych i leasingowych. Obecnie klient w sposób niezakłócony prowadzi działalność gospodarczą.

Okulary i kartki papieru leżące na stole 1