11-02-2021 Likwidacja spółki z o.o. z KRS z powodu braku prowadzenia działalności i organów spółki

Do kancelarii zgłosili się wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z powodu rezygnacji w ich spółce członków zarządu z członkostwa w zarządzie spółki. Wspólnicy z racji podeszłego wieku nie są w stanie piastować żadnych stanowisk w ich spółce i chcieliby zakończyć jej działalność. Po analizie ich problemu prawnicy spółki wystąpili do sądu o powołanie kuratora, który następnie zajmie się likwidacją spółki.

Mężczyzna czyta kartki 1