08-08-2018 Sprawa przeciwko instytucji finansowej

Prawnicy kancelarii doradzają klientowi , który zawarł umowę pożyczki z instytucją finansową na „lichwiarskich” warunkach. Na zabezpieczenie umowy pożyczki nasz klient był zmuszony przenieść na własność firmy pożyczkowej własność wszystkich swoich nieruchomości w tym domu mieszkalnego. Warunki pożyczki są skonstruowane w ten sposób, że klient nie ma szans na spłatę pożyczki we wskazanych terminach. Intencją firmy pożyczkowej było nie udzielenie pożyczki a przejecie atrakcyjnej nieruchomości na własność. Prawnicy kancelarii po analizie złożyli powództwo o unieważnienie umowy i na ich wniosek sąd dokonał zabezpieczenia poprzez zakazanie zbywania i obciążania nieruchomości. W ten sposób udało się zachować nieruchomość dla klienta i uniemożliwić jej sprzedaż po zaniżonej wartości ze stratą dla klienta.

Mężczyzna notujący na kartce przed laptopem 1