06-03-2019 Wygrana z firmą windykacyjną - nieważność Bankowego tytułu egzekucyjnego

Prawnicy kancelarii doradzali klientowi w sprawie jego zadłużenia i doprowadzili do oddalenia powództwa względem klienta podnosząc zarzut przedawnienia wierzytelności i nieważności tytułu egzekucyjnego. Problematyczne w sprawie było brak jakikolwiek dowodów na spłatę wierzytelności po stronie klienta pomimo faktycznej spłaty jednakże wobec trafnej argumentacji prawników kancelarii powództwo przeciwko naszemu klientowi zostało oddalone.

Ludzie dyskutujący przy projekcie 1