05-03-2021 Restrukturyzacja zadłużenia z branży cateringowej

Kancelaria podjęła się restrukturyzacji zadłużenia klienta z branży cateringowej. W pierwszej kolejności został zabezpieczony prywatny majątek klienta, który nie był związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Następnie do banków zostały skierowane wnioski o restrukturyzację zadłużenia. Obecnie trwają negocjacje co do wysokości rat poszczególnych kredytów.

Czwórka ludzi w kancelarii 1